Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Swans "God damn the sun" - (album: The burning world - Uni/MCA, 1989)



When, When We Were Young
We Had No History
So Nothing
To Lose

Meant We Could Choose
Choose What We Wanted Then
Without Any Fear
Or Thought Of Revenge

But Then
You Grew Old
And I Lost My Ambition
So I Gained An Addiction
To Drink And Depression

They Are Mine
My Only True Friends
And I'll Keep Them With Me
Until The Very End

I'd Choose Not To Remember
But I Miss Your
Arrogance
And I Need Your
Intelligence
And Your Hate For Authority

But Now You're Gone
I Read It Today
They Found You In Spain
Face Down In The Street

With A Bottle In Your Hand
And A Wild Smile On Your Face
And A Knife In Your Back
You Died In A Foreign Land

And They Found
My Letter
Rolled Up In Your
Pocket
Where I Said I'd Kill Myself
If She Left Me Again

So Now She's Gone
And You're Both In My Mind
I've Got One Thing To Say
Before I Am Drunk Again:

God Damn The Sun
God Damn The Sun
God Damn Anyone
That Says A Kind Word
God Damn The Sun
God Damn The Sun
God Damn The Light It Shines
And This World It Shows
God Damn The Sun

(Έρχονται στο Gagarin λέει, μέσα σ'αυτούς τους μήνες.
Γιατί επανενώθηκαν, όπως και τόσοι άλλοι. Θα πάω.
Εξώστη.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου