Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Motörhead - "I ain't no nice guy"


When I was young I was the nicest guy I knew
I thought I was the chosen one
But time went by and I found out a thing or two
My shine wore off as time wore on

I thought that I was living out the perfect life
But in the lonely hours when the truth begins to bite
I thought about the times when I turned my back & stalled
I ain't no nice guy after all

When I was young I was the only game in town
I thought I had it down for sure,
But time went by and I was lost in what I found
The reasons blurred, the way unsure

I thought that I was living life the only way
But as I saw that life was more than day to day
I turned around, I read the writing on the wall
I ain't no nice guy after all

I ain't no nice guy after all

In all the years you spend between your birth and death
You find there's lots of times you should have saved your breath
It comes as quite a shock when that trip leads to fall
I ain't no nice guy after all

I ain't no nice guy after all

When I was young I was the nicest guy I knew
I thought I was the chosen one
But time went by and I found out a thing or two
My shine wore off as time wore on

I thought that I was living out the perfect life
But in the lonely hours when the truth begins to bite
I thought about the times when I turned my back & stalled
I turned around, I read the writing on the wall

I ain't no nice guy after all


(Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Η αυθεντική εκτέλεση του κομματιού συνοδεύεται από τους Ozzy και Slash, αλλά να με συμπαθάτε, αυτή εδώ κάνει το original σκόνη. Όπως και να χει, είναι σπουδαίο κομμάτι.
Και να διαβάσετε οπωσδήποτε το White Line Fever. Το βιβλίο εννοώ).

2 σχόλια: