Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Paul McCartney - "Paperback Writer", Live Montreal Centre Bell, July, 2011


Dear Sir or Madam, will you read my book? 
It took me years to write, will you take a look? 
It's based on a novel by a man named Lear 
And I need a job, so I want to be a 

Paperback writer
Paperback writer

It's a dirty story of a dirty man 
And his clinging wife doesn't understand. 
Their son is working for the Daily Mail, 
It's a steady job but he wants to be a 

Paperback writer
Paperback writer. 

It's a thousand pages, give or take a few, 
I'll be writing more in a week or two. 
I can make it longer if you like the style, 

I can change it round and I want to be a 

Paperback writer
Paperback writer. 

If you really like it you can have the rights, 
It could make a million for you overnight. 
If you must return it, you can send it here 


But I need a break and I want to be a 

Paperback writer


Paperback writer. 

(Ναι, οκ, η λήψη δεν είναι και η καλύτερη,
αλλά τι εκτελεσάρα είναι αυτή,
και βασικά, πόσο θεούλης είναι ο Paul)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου