Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Ride - "Nowhere" (album: "Nowhere" - Creation Records, 1990)


I should have known better, 
Than to expect it all. 
You want everything, 
And you end up grabbing at air. 
I had so much to give, 
So much hope, 
we held each other high. 
But the heroes are gone, 
And all that's left is you and me. 
I learned the hard way, 
That life should be easy, 
But I want you to know it was hard to show, 
The things that I know now. 
And all that's left is you and me, 

And here we are,
Nowhere.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου