Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Peter Bjärgö - Apathy (album: "The Architecture Of Melancholy" - Cyclic Law, 2011)


You are the faceless angel, 
that follows my every move, 
just to make sure, I'll be happy, 
and make me stay on the path 
to my own doom. 

I've tried to make you go away, 
I've tried to fight back, 
But nothing seems to wear you down, 
nothing will make you crack. 
You're not happy until you've 
coloured my mind and soul, 

agonizing bottomless black.

("...κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσ’ από την ψυχή και τον ίσκιο.")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου